Solutions to ship worldwide
Rely on the experts
Valuable shipments coverage
Safe in our hands
Solutions for print and marketing

Relaunch your business image

Our e-commerce plugin

Automate logistics and shipping

WE HELP YOU AND YOUR BUSINESS SUCCEED
MBE Service Centers facilitate the activities of entrepreneurs, businesses and private consumers through a platform of digital-ready shipping, fulfillment, marketing, e-commerce and print solutions delivered with a distinguished and unique level of customer service.
1 700 +
MBE Service Centers operating currently around the globe.
40 +
Countries worldwide where you can find MBE Service Centers.
250 000
Business customers who have chosen MBE Solutions.
MBE Solutions
Pack & Ship
Print & Marketing
Logistics & E-commerce
Etc. - Other product and services
Pack & Ship

Send documents and products easily and safely in Europe and Worldwide with flexible solutions tailored to your needs.

Print & Marketing

Creative and flexibile marketing solutions to match any budget, time and quality needs. Rely on MBE Experts to make the most out of your business.

Logistics & E-commerce

Keep everything under control, from inventory, returns and warehouse to your e-commerce orders and reports to save time and resources. 

Etc. - Other product and services

Discover a wide range of products and services, from packing materials and office supplies to professional website creation and e-commerce.

#PeoplePossible
Stories
Jak zoptymalizować koszty wysyłki w biznesie e-commerce?
Dla biznesu e-commerce optymalizacja kosztów wysyłki sprzedawanych towarów ma fundamentalne znaczenie.
Stories
Strategie zapewniające firmie konkurencyjność
Powstanie Internetu i upowszechnienie zakupów online w ostatnich latach w decydujący sposób przyczyniły się do ponownego zdefiniowania granic rynków i obiegu towarów, powodując konieczność rozwoju coraz szerszej i powszechniejszej sieci dużych i małych firm działających w sektorze logistyki, marketingu i usług pokrewnych.
Stories
Jak wypromować sklep internetowy?
Skuteczna promocja sklepu internetowego: 8 kluczowych wskazówek Prowadzisz sklep internetowy i zastanawiasz się jak docierać do nowych klientów bez wydawa...
Latest News
28/05/2023
MBE Worldwide acquires PACK & SEND New Zealand
10/05/2023
Dwucyfrowy wzrost dla MBE Worldwide w roku 2022
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.


MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl • www.mbe.pl
##COUNTRY##
At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Back