Our e-commerce plugin

Automate logistics and shipping

Valuable shipments coverage
Safe in our hands
Solutions for print and marketing

Relaunch your business image

PrestaShop
Unlock your commerce
WE HELP YOU AND YOUR BUSINESS SUCCEED
MBE Service Centers facilitate the activities of entrepreneurs, businesses and private consumers through a platform of digital-ready shipping, fulfillment, marketing, e-commerce and print solutions delivered with a distinguished and unique level of customer service.
1 700 +
MBE Service Centers operating currently around the globe.
40 +
Countries worldwide where you can find MBE Service Centers.
250 000
Business customers who have chosen MBE Solutions.
MBE Solutions
Pack & Ship
Print & Marketing
Logistics & E-commerce
Etc. - Other product and services
Pack & Ship

Send documents and products easily and safely in Europe and Worldwide with flexible solutions tailored to your needs.

Print & Marketing

Creative and flexibile marketing solutions to match any budget, time and quality needs. Rely on MBE Experts to make the most out of your business.

Logistics & E-commerce

Keep everything under control, from inventory, returns and warehouse to your e-commerce orders and reports to save time and resources. 

Etc. - Other product and services

Discover a wide range of products and services, from packing materials and office supplies to professional website creation and e-commerce.

#PeoplePossible
Stories
E-commerce i zrównoważony rozwój: ekologiczne rozwiązania wysyłkowe
Zrównoważony rozwój środowiska staje się coraz ważniejszy w sektorze sprzedaży online.
Stories
Franczyza MBE: możliwości i korzyści
Inwestowanie we własny biznes wymaga poważnego zaangażowania czasu, energii i zasobów nie tylko na jego rozwój, ale także na radzenie sobie z niepewnością stale ewoluujących rynków i technologii charakteryzujących się nagłymi zmianami.
Stories
Jak wypromować sklep internetowy?
Skuteczna promocja sklepu internetowego: 8 kluczowych wskazówek Prowadzisz sklep internetowy i zastanawiasz się jak docierać do nowych klientów bez wydawa...
Latest News
28/05/2023
MBE Worldwide acquires PACK & SEND New Zealand
10/05/2023
Dwucyfrowy wzrost dla MBE Worldwide w roku 2022
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.


MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl • www.mbe.pl
##COUNTRY##
At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Back